Pravila konferencija mreze AdriaNet


1. Definicije

KONFERENCIJA
baza poruka s jednoznacno odredjenim imenom, koja se distribuira na odredjenom broju sistema. Sadrzaj poruka u konferenciji je namijenjen tocno odredjenoj interesnoj grupi. U konferencijama nije dozvoljen prijenos privatnih poruka. Sve konferencije AdriaNet mreze imaju u sufiksu imena oznaku mreze kojoj pripadaju.
MODERIRANA KONFERENCIJA
konferencija za koju je odredjen moderator koji je nadgleda i usmjerava. Odluku o tome treba li konferencija moderatora donosi koordinator. Izbore za moderatora konferencije raspisuje i odrzava koordinator. Ako postoji samo jedan kandidat za moderatora glasovanje se ne provodi.
JAVNA KONFERENCIJA
konferencija do koje imaju dostup svi korisnici koji postuju njena pravila. Korisnik pri prvom pozivu na sistem nema mogucnosti dostupa do javnih konferencija.
KONFERENCIJA ZATVORENOG TIPA
konferencija za koju je koordinator,moderator ili nosilac konferencije odlucio da u nju mogu pristupati samo odredjeni korisnici, npr. sysopi.
KONFERENCIJA, NAMJENJENA OBJAVLJIVANJU PRILOGA (read-only)
konferencija koja je namijenjena za citanje i u nju nije moguce ostavljati poruke. Priloge u takvoj konferenciji objavljuje moderator ili nosilac konferencije.
AB
Annoying Behaviour (neugodno ponasanje), krsenje pravila mreze.
XAB
Excessively Annoying Behaviour (iznimno neugodno ponasanje), tesko krsenje pravila mreze koje zahtijeva trenutno iskljucivanje iz mreze.

2. Echomail Koordinator (koordinator konferencija)

Zadatak koordinatora je briga o neometanom protoku poruka u konferencijama kao i preporucivanje organizacije fizickog povezivanja. U njegove zadatke spada i uvodjenje novih konferencija te ukidanje konferencija za koje ne postoji interes korisnika mreze. Pored toga odrzava popis konferencija s njihovim imenim, kratkim opisima i imenima moderatora. Koordinator takodjer nadgleda rad moderatora.

Postoje dva nivoa koordinatora: REC (Regional Echomail Coordinator) i NEC (Network Echomail Coordinator) koji mu je podredjen. U nadleznosti NECa su mrezne konferencije (*.380, *.hr), dok je REC odgovoran za AdriaNet (*.38) konferencije, osim konferencije Sysop.38, koja je namijenjena koordinaciji dijela mreze i za nju je odgovoran RC (Regional Coordinator). NEC pomaze RECu pri prijenosu AdriaNet konferencija, jer se za prijenose koriste isti putevi, a ne sudjeluje u koordinaciji rada moderatora tih konferencija. Mrezne konferencije su u iskljucivoj nadleznosti NECa i REC na njih nema utjecaja.

3. Moderator konferencije

Moderator brine o sadrzaju (tematici) i obliku (npr. pretjerano citiranje) poruka u konferenciji. Moderator u dogovoru s koordinatorom priprema pravila konferencije, koja moraju biti u skladu s ostalim pravilima mreze (eventaualna odstupanja odobrava koordinator) i vodi brigu o njihovom postivanju. Pravila objavljuje u konferenciji jednom mjesecno. O krsenju pravila obavjestava nadleznog koordinatora. Ima pravo, u suglasnosti s koordinatorom, zahtijevati iskljucenje prekrsitelja pravila iz konferencije nakon tri (neuspjesne) opomene. Trajanje iskljucenja odredjuje moderator. U slucaju nesporazuma izmedju moderatora i koordinatora dolazi u obzir glasovanje korisnika.

U slucaju da sysop nekoga sistema ne postuje odluku o iskljucenju,moderator moze zahtjevati prekid prijenosa konferencije tom sistemu. Svaki cvor koji tako iskljucenom sistemu omoguci primanje konferencije bit ce, u dogovoru s RC i REC, izkljucen iz mreze na odredjeno ili neodredjeno vrijeme.

Moderatora konferencije biraju korisnici konferencije vecinom glasova,izbor potvrdjuje koordinator. Izbore organizira koordinator.

Pri uvodjenju nove konferencije moderatora imenuje koordinator u dogovoru s sysopima.

Sysopi mogu glasovanjem smijeniti moderatora zbog krsenja pravila ili neuspjesnog moderiranja. U slucaju odsutnosti duze od 14 dana moderator je duzan imenovati zamjenika. Ako moderator ne imenuje zamjenika,koordinator raspisuje izbore za novog moderatora. Do izbora moderatora konferenciju moderira koordinator.

4. Konferencije

Nove konferencije se uvode na zahtjev jednoga ili vise korisnika. Zahtjev se salje privatnom porukom nadleznom koordinatoru. Korisnik ili korisnici, koji salju zahtjev, moraju poslati i prijedlog pravila konferencije i predloziti moderatora. Za ukidanje konferencije nadlezan je koordinator.

Prijenos konferencije na sisteme koji nisu dio AdriaNeta je dozvoljen u dogovoru s koordinatorom. Sistem koji radi kao pretvornik (Gateway) mora osigurati tehnicki ispravan rad.

Mreza ne preuzima nikakvu odgovornost za sadrzaj poruka u konferencijama.

5. Opcenita pravila konferencija

5.1. Nezakonite djelatnosti

- krsenje i pozivanje na krsenja zakona,razmjena lozinki, piratstvo itd. su XAB. Sistem koji svjesno dopusta unos poruka takvog sadrzaja bit ce zbog XAB iskljucen iz mreze.

5.2. Krivotvorenje poruka

- unos i distribucija krivotvorenih poruka je XAB. Krivotvorena poruka je poruka s laznim imenom ili adresom autora poruke. Upotreba nadimaka (aliasa) nije dopustena, osim u konferencijama cija pravila to izricito dopustaju.

5.3. Klevetanje

- AB, nakon tri opomene slijedi iskljucenje iz konferencije.

5.4. Krsenje pravila konferencije

- AB, nakon tri opomene slijedi iskljucenje iz konferencije.
Home Page Previous Page
This page is maintained by Zdravko Blagdan (blagi@remove_if_not_spammer.blagi.net). Last modified 30 Apr 2007.