AdriaNet - mednarodna mreza BBS-ov


Zarko Supicic, 1990-91 MIPS
Last update: 30. november 1992, MojsteR BBS


Kaj je mreza BBS-ov?

Namen BBS-ov je menjava sporocil in informacij. Namen omrezja (BBS network) je, omogociti sirokemu krogu uporabnikov sodelovanje in pogovor v skupnih, "omreznih" konferencah. Sporocila, vnesena v doloceno "omrezno" konferenco, se ob doloceni uri (veckrat dnevno), zberejo in posljejo na druge BBS-e v omrezju (in obratno), zato je pretok informacij mocno povecan, krog uporabnikov, ki sodelujejo v diskusijah, pa razsirjen na vse tiste, ki obiskujejo BBS-e, povezane v omrezje. Katere so prednosti takega nacina izmenjave informacij, verjetno ni potrebno posebej navajati, vseeno pa poglejmo tiste najpomembnejse:

Kako je to mogoce? S pomocjo posebnih programov se v dolocenem trenutku ekstrahirajo vsa nova sporocila v "omreznih" konferencah. Tak program skrbi za evidenco sporocil, ki so ze bila prenesena v mrezo, nadzira razlicne opcije in kreira paket dolocenega formata. Potem komunikacijski program s pomocjo inteligentnega scripta avtomatsko poklice izbrani BBS (enega od tistih v mrezi), odpre vrata za izmenjavo poste, izvede upload paketa, da se poslana sporocila vnesejo v bazo sporocil klicanega BBS-a. Takoj zatem script komunikacijskega programa skozi ista vrata zbere paket novih sporocil na oddaljenem BBS-u, jih komprimira in sprejme prav tako v obliki paketa... Zdaj je ponovno na vrsti pripomocek, ki v tem primeru vstavi pravkar prispela sporocila na lokalni BBS. Vse se izvaja popolnoma avtomatsko, zato je celoten prenos transparenten in uporabnikom in sysopu ni treba skrbeti za preverjanje in prenos sporocil.

En izmed BBS-ov mora imeti vlogo mreznega HOST-a: preko njega se odvija glavni promet in preusmerjanje sporocil (poznamo ga tudi pod imenom glavni HUB). Njega klicejo t.i. lokalni ali regionalni HUB-i, ki imajo vlogo regionalnih HOST-ov. Njihova naloga je, zbrati posoto z lokalnih BBS-ov, narediti iz nje kompleksnejsi paket sporocil, ga poslati na glavni HOST in sprejeti pakete ostalih regionalnih HUB-ov (prav tako poslanih na glavni HOST), ki se potem razdelijo po lokalnih BBS-ih. Kako to shematsko izgleda v enostavnejsem primeru, je vidno na naslednji sliki:

             +---------------+
             : glavni host :        ^
             :  (ali HUB)  :        |
             +---------------+        | hierarhija
             /    \    \       |
            /      \     \      | (nizji klice
           /        \     \     | visjega)
     +-----------------+  +-------+  +-------+  |
     : regionalni HUB :  : vozel :  : vozel :  |
     +-----------------+  +-------+  +-------+  |
         /   \                 |
        /     \                |
     +-------+  +-------+             |
     : vozel :  : vozel :             |
     +-------+  +-------+

Pri tem lahko dolocene elemente take mreze BBS-ov definiramo tako:

VOZEL
BBS, ki klice drugi BBS (obicajno tistega, ki mu je dodeljena funkcija HUB-a), da bi posiljal/sprejemal posto mreznih konferenc. VOZEL *ne sprejema* poste direktno z nobenega drugega BBS-a v mrezi, kar pomeni, da ga nihce drug ne klice, da bi mu poslal posto.

HUB
BBS, ki v pravilu sprejema posto, lahko (ni pa nujno) tudi klice drugi HUB (to se dogaja le v primeru mednarodnih ali medcelinskih HUB-ov). Njega klicejo regionalni HUB BBS-i, ki mu predajo posto, zbrano z vozlov.

REGIONALNI HUB
predstavlja BBS, ki klice drugi HUB, da bi mu predal zbrano posto. Naziv regionalni izhaja iz tega, ker so v mrezi regionalni HUB-i namesceni po regijah, v katerih zelijo prenos mrezne poste, tako lokalnim BBS-om ni treba izvajati daljsih in drazjih telefonskih klicev do glavnega HUB-a oziroma HOST-a.

NET ID/CODE
Dolocena sifra, dodeljena vsakemu BBS-u v mrezi, da bi mrezni softver lahko identifi- ciral posiljatelja poste in pozneje uspesno naslovil pakete odgovorov na pravi regionalni HUB ali VOZEL.

Ob navedenem je za vsak BBS (vozel na regionalnem HUB-u, ki ga klice; regionalni HUB na glavnem hostu) pomembno, da ima doloceno POSEBNO prijavo, ki omogoca uspesno delovanje mreze. Prijava z imenom obicajnega uporabnika ni mozna in nicemur ne sluzi.

AdriaNet deluje preko FidoNet-a. Obstaja mnogo verzij in vrst omreznega softvera, vsak s svojimi protokoli in posebnostmi, boljsimi in slabsimi, nasa izbira pa je najbolj utemeljena z enostavnostjo njegove uporabe in najvisjo stopnjo zdruzljivosti.

Vsekakor lahko uporabniki, ki klicejo "svoj" BBS in na njem puscajo sporocila, to pocnejo tako kot do sedaj - sporocila lahko tipkajo neposredno on-line ali pa uporabljajo kaksna od vrat za izmenjavo poste (MarkMail, MegaMail, Silver Xpress, QMail, TomCat).

AdriaNet

Pionirsko delo AdriaNeta sta opravila MojsteR in MIPS, zdaj pa je vkljucenih vedno vec in vec BBS-ov.

Trenutna situacija v mrezi je taka:

ABM ATR Krpan MicroArt R.I.S.P. / / / / / Alt:: <- MojsteR -----------------------------------------------> \ \ \ \ Vogon Poetry Bezigrad GimVic EdiPro


(prenos biltena podpiramo ob pogoju, da ostane NESPREMENJEN, in ob spostovanju celotnih avtorskih pravic, pravil in opisa mreze)
Home Page Previous Page
This page is maintained by Zdravko Blagdan (blagi@remove_if_not_spammer.blagi.net). Last modified 30 Apr 2007.